Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2

Planerat beslutsdatum: 14 november 2018

Nästa händelse: Beredning 18 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat