EU-arbetet i riksdagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU7

Planerat beslutsdatum: 14 november 2018

Nästa händelse: Beredning 16 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-16
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-09
Betänkande 2018/19:KU7
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14