Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU2

Planerat beslutsdatum: 14 november 2018

Nästa händelse: Beredning 18 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat