Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 oktober 2018

Nästa händelse: Justering 18 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:FiU7
3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24