Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU13

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Beredning 23 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-23
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-14
Betänkande 2018/19:FiU13
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21