Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Justering 6 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-09
Betänkande 2018/19:CU3
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-14
Debatt i kammaren: 2018-11-15
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21