Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU28

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-14
Betänkande 2017/18:UbU28
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19