Samling för skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU27

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Betänkande 2017/18:UbU27
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-22
Debatt i kammaren: 2018-05-23
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23