Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU26

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 24 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-25
Betänkande 2017/18:UbU26
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30