Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 24 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat