Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU24

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 24 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:UbU24
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13