Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-27
Betänkande 2017/18:UbU17
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03