Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-19
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-15
Betänkande 2017/18:UU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12