Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU24

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 24 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Betänkande 2017/18:UU24
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16