Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU23

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beslut 19 juni 2018

Utskottets förslag

Rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan har granskats (UU23)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan. Det är viktigt att biståndsmedel används effektivt tycker utskottet som därför välkomnar granskningen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Riksrevisionen har granskat en tjänsteexport som Sida finansierar och som utförs av svenska myndigheter. Granskningen har gått ut på att undersöka om verksamheten har bidragit till att skapa förutsättningar för ett effektivt biståndsarbete. Riksrevisionen konstaterar bland annat att alla insatser nådde det ekonomiska målet om full kostnadstäckning. Dessutom ger Riksrevisionen förslag på förbättringsåtgärder.

Regeringen tycker att rapporten ger en översiktlig bild av verksamheten och håller med om att det finns förändringar som kan göras inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-11
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:UU23

Rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan har granskats (UU23)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan. Det är viktigt att biståndsmedel används effektivt tycker utskottet som därför välkomnar granskningen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Riksrevisionen har granskat en tjänsteexport som Sida finansierar och som utförs av svenska myndigheter. Granskningen har gått ut på att undersöka om verksamheten har bidragit till att skapa förutsättningar för ett effektivt biståndsarbete. Riksrevisionen konstaterar bland annat att alla insatser nådde det ekonomiska målet om full kostnadstäckning. Dessutom ger Riksrevisionen förslag på förbättringsåtgärder.

Regeringen tycker att rapporten ger en översiktlig bild av verksamheten och håller med om att det finns förändringar som kan göras inom vissa områden.

Förslagspunkter

1. Kostnader för administrativt stöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)

2. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:219 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kostnader för administrativt stöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)

2. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:219 till handlingarna.