Exportkontroll

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-30
Betänkande 2017/18:UU20
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07