Norden

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 24 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 28 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-23
Betänkande 2017/18:UU18
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24