Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU17

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Beslut 25 april 2018

Utskottets förslag

Frågor om migration prioriterades i parlamentarisk församling (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Målet för församlingen är att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet. Den svenska delegationen består av tre ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt tre suppleanter.

Under 2017 har bland annat frågor om migration varit prioriterade i församlingens arbete. Dessutom har frågor om kvinnors deltagande i beslutsfattande och frågor om hållbar utveckling lyfts. Sverige valdes också in som medlem i kvinnoutskottet under 2017, som en av tre vice ordförande.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-05
Betänkande 2017/18:UU17

Frågor om migration prioriterades i parlamentarisk församling (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Målet för församlingen är att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet. Den svenska delegationen består av tre ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt tre suppleanter.

Under 2017 har bland annat frågor om migration varit prioriterade i församlingens arbete. Dessutom har frågor om kvinnors deltagande i beslutsfattande och frågor om hållbar utveckling lyfts. Sverige valdes också in som medlem i kvinnoutskottet under 2017, som en av tre vice ordförande.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RS2 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelse 2017/18:RS2 för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RS2 till handlingarna.