Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 26 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2018

Utskottets förslag

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-18
Reservationer 19
Betänkande 2017/18:UU14

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionerna.

Förslagspunkter

1. Bekämpandet av Daish i Irak och Syrien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L, KD)

2. Situationen i Irak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

3. Situationen i Syrien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 7,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 13, 14 i denna del och 15 samt

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

4. Minoriteters situation och erkännande av folkmord i Irak och Syrien m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:455 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 14-17,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 14 i denna del,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11-14.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L, KD)
Reservation 10 (V)

5. Situationen i Turkiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 16 och

2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (L, KD)
Reservation 13 (V)

6. Israel, Palestina och fredsprocessen i Mellanöstern

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD),

2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 12 och

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

7. Bistånd till Palestina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (M, C, L, KD)

8. Västsahara

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-4, 6 och 7.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)

9. Övriga yrkanden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bekämpandet av Daish i Irak och Syrien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L, KD)

2. Situationen i Irak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

3. Situationen i Syrien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 7,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 13, 14 i denna del och 15 samt

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

4. Minoriteters situation och erkännande av folkmord i Irak och Syrien m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:455 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 14-17,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 14 i denna del,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11-14.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L, KD)
Reservation 10 (V)

5. Situationen i Turkiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 16 och

2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (L, KD)
Reservation 13 (V)

6. Israel, Palestina och fredsprocessen i Mellanöstern

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD),

2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 12 och

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

7. Bistånd till Palestina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (M, C, L, KD)

8. Västsahara

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-4, 6 och 7.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)

9. Övriga yrkanden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.