Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 maj 2018

Nästa händelse: Justering 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-08
Betänkande 2017/18:UU12
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-17