Några frågor om alkolås

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU7

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-01-30
Betänkande 2017/18:TU7
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07