Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-07
Betänkande 2017/18:TU6
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28