Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2018-01-09
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:TU5

Förslagspunkter

1. Mål och utgångspunkter för ett ökat cyklande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 19.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

2. Cykeln som eget transportmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 81 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16.1.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

3. Infrastruktur för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,

2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 2,

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 2,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP),

2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP),

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 3, 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 2, 5, 6, 13, 15, 18 och 20 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 45 och 46 i denna del.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

4. Färgsättningen av cykelbanor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 22 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 82.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

5. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1230 av Karin Enström (M),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 4,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 10, 12, 14, 16 och 17,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 43,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 46 i denna del och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

6. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklist

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:36 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:44 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD),

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 11 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 17 (L, KD)

7. Cykelhjälmskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD).

8. Utbildning och insatser för ökad cykling bland barn och vuxna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 3 och 4 samt

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 18 (L)
Reservation 19 (KD)

9. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 1,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 19 och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

10. Nationellt hyrcykelsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 23.

Reservation 22 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter för ett ökat cyklande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 19.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

2. Cykeln som eget transportmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 81 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16.1.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

3. Infrastruktur för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,

2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 2,

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 2,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP),

2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP),

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 3, 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 2, 5, 6, 13, 15, 18 och 20 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 45 och 46 i denna del.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

4. Färgsättningen av cykelbanor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 22 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 82.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

5. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1230 av Karin Enström (M),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 4,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 10, 12, 14, 16 och 17,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 43,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 46 i denna del och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

6. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklist

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:36 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:44 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD),

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 11 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 17 (L, KD)

7. Cykelhjälmskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD).

8. Utbildning och insatser för ökad cykling bland barn och vuxna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 3 och 4 samt

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 18 (L)
Reservation 19 (KD)

9. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 1,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 19 och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

10. Nationellt hyrcykelsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 23.

Reservation 22 (L)