Postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-22
Reservationer 14
Betänkande 2017/18:TU4

Förslagspunkter

1. Ändring i postlagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:41 och avslår motionerna

2017/18:876 av Isak From m.fl. (S),

2017/18:3202 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 60 och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Postservice i hela landet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.1,

2017/18:873 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-4,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 59,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

3. Posthantering och sekretess

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2887 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 7 (M)

4. Postförordningens villkor för övernattbefordran

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

5. Fastighetsboxar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 10 (V)

6. Differentierade porton

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del.

Reservation 11 (L)

7. Tillgång till postnummersystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 12 (C)

8. Konkurrenssituationen på paketmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 13 (C)

9. Terminalavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i postlagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:41 och avslår motionerna

2017/18:876 av Isak From m.fl. (S),

2017/18:3202 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 60 och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Postservice i hela landet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.1,

2017/18:873 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-4,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 59,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

3. Posthantering och sekretess

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2887 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 7 (M)

4. Postförordningens villkor för övernattbefordran

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

5. Fastighetsboxar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 10 (V)

6. Differentierade porton

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del.

Reservation 11 (L)

7. Tillgång till postnummersystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 12 (C)

8. Konkurrenssituationen på paketmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 13 (C)

9. Terminalavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)