Regelförenkling för sjöfarten

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU3

Planerat beslutsdatum: 26 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 26 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-26
Justering: 2017-10-10
Trycklov: 2017-10-23
Betänkande 2017/18:TU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-25
Debatt i kammaren: 2017-10-26
4

Beslut

Beslut: 2017-10-26