Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-24
Betänkande 2017/18:TU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30