Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-24
Betänkande 2017/18:TU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30