Fossiloberoende transporter

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 april 2018

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Reservationer 18
Betänkande 2017/18:TU13

Förslagspunkter

1. Ett fossiloberoende transportsystem

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringens arbete för att minska transportsektorns klimatpåverkan bör grunda sig på samhällsekonomiskt
och miljömässigt effektiva åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15,

bifaller delvis motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP).

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

2. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1659 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:3454 av Runar Filper (SD),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Elektrifiering av transportsektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

4. Laddinfrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:473 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:636 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1332 av Edward Riedl (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 6 och 7,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 17 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

5. Elvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 18.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

6. Miljözoner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) och

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 10 (L)
Reservation 11 (M)

7. Bilpooler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 10,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 80,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 6,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 36 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 17.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

8. Vissa parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 13 (M, C, L, KD)
Reservation 14 (V)

9. Övriga åtgärder för att främja fossiloberoende transporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2106 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 7 samt

2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 15 (V)

10. Vissa frågor om sjöfartens klimatpåverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 2,

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (V)

11. Internationellt samarbete inom sjöfarten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 9 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7.2 och 9.2.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
11 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett fossiloberoende transportsystem

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringens arbete för att minska transportsektorns klimatpåverkan bör grunda sig på samhällsekonomiskt
och miljömässigt effektiva åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15,

bifaller delvis motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP).

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

2. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1659 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:3454 av Runar Filper (SD),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Elektrifiering av transportsektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

4. Laddinfrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:473 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:636 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1332 av Edward Riedl (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 6 och 7,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 17 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

5. Elvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 18.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

6. Miljözoner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) och

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 10 (L)
Reservation 11 (M)

7. Bilpooler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 10,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 80,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 6,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 36 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 17.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

8. Vissa parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 13 (M, C, L, KD)
Reservation 14 (V)

9. Övriga åtgärder för att främja fossiloberoende transporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2106 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 7 samt

2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 15 (V)

10. Vissa frågor om sjöfartens klimatpåverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 2,

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (V)

11. Internationellt samarbete inom sjöfarten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 9 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7.2 och 9.2.

Reservation 18 (M, C, L, KD)