Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 oktober 2017

Nästa händelse: Justering 28 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-28
Trycklov: 2017-10-13
Betänkande 2017/18:SoU4
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18