Vissa förslag på assistansområdet

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU34

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-09
Betänkande 2017/18:SoU34
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-14
Debatt i kammaren: 2018-05-15
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16