Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU32

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-17
Betänkande 2017/18:SoU32
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23