Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU3

Planerat beslutsdatum: 18 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 28 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-28
Justering: 2017-10-10
Trycklov: 2017-10-13
Betänkande 2017/18:SoU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18