Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Justering 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-30
Betänkande 2017/18:SoU28
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07