Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU27

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-30
Betänkande 2017/18:SoU27
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07