Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2018

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:SoU16

Förslagspunkter

1. Läkemedelsförsäkringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (SD, C, V, L)

2. Effektiv och säker läkemedelsanvändning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:414 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:417 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:1296 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1547 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2242 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M).

3. Utbyte av läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 2 (SD, KD)

4. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1160 av John Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (L)

5. Läkemedel till äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, L)

6. Förskrivning av vissa läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:1639 av Lena Emilsson (S).

7. Hygienprodukter och homeopatiska läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1473 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:2850 av Rickard Nordin (C).

8. Apoteks- och läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
8 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läkemedelsförsäkringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (SD, C, V, L)

2. Effektiv och säker läkemedelsanvändning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:414 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:417 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:1296 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1547 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2242 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M).

3. Utbyte av läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 2 (SD, KD)

4. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1160 av John Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (L)

5. Läkemedel till äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, L)

6. Förskrivning av vissa läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:1639 av Lena Emilsson (S).

7. Hygienprodukter och homeopatiska läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1473 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:2850 av Rickard Nordin (C).

8. Apoteks- och läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.