Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 26 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2018

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:SoU15

Förslagspunkter

1. Suicidprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1546 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 41,

2017/18:1791 av Kent Härstedt (S),

2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4, 7 och 9 samt

2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

2. En haverikommission när en ung person begått självmord

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Smittskydd och vaccinationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2017/18:1352 av Edward Riedl (M),

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4 i denna del,

2017/18:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11 och

2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

4. En nationell handlingsplan mot hepatit B

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (SD, V, L)

5. Hälsoundersökningar av asylsökande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2888 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 6 (KD)

6. Övriga folkhälsofrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 6,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

7. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Suicidprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1546 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 41,

2017/18:1791 av Kent Härstedt (S),

2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4, 7 och 9 samt

2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

2. En haverikommission när en ung person begått självmord

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Smittskydd och vaccinationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2017/18:1352 av Edward Riedl (M),

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4 i denna del,

2017/18:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11 och

2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

4. En nationell handlingsplan mot hepatit B

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (SD, V, L)

5. Hälsoundersökningar av asylsökande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2888 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 6 (KD)

6. Övriga folkhälsofrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 6,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

7. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.