Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 november 2017

Nästa händelse: Bordläggning 21 november 2017

Utskottets förslag

Nya övergångsbestämmelser om utskrivning från psykiatrisk vård (SoU11)

Kommuner ska ha betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård från och med 30 dagar efter att personen fått veta att hen ska skrivas ut. Detta ska gälla under 2018. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den 1 januari 2018 börjar en ny lag gälla som handlar om samverkan när en person skrivs ut från sluten vård. Då kommer kommuner och landsting att ta fram gemensamma riktlinjer om bland annat vem som ansvarar för vad när patienten skrivs ut och hur personen ska följas upp. För att de ska ha tid att ta fram riktlinjer kommer den föreslagna ändringen om betalningsansvar att gälla under en övergångsperiod.

Ändringen föreslås börja gälla den 2 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Betänkande 2017/18:SoU11

Nya övergångsbestämmelser om utskrivning från psykiatrisk vård (SoU11)

Kommuner ska ha betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård från och med 30 dagar efter att personen fått veta att hen ska skrivas ut. Detta ska gälla under 2018. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den 1 januari 2018 börjar en ny lag gälla som handlar om samverkan när en person skrivs ut från sluten vård. Då kommer kommuner och landsting att ta fram gemensamma riktlinjer om bland annat vem som ansvarar för vad när patienten skrivs ut och hur personen ska följas upp. För att de ska ha tid att ta fram riktlinjer kommer den föreslagna ändringen om betalningsansvar att gälla under en övergångsperiod.

Ändringen föreslås börja gälla den 2 januari 2018.

Förslagspunkter

1. Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:12.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-21
Debatt i kammaren: 2017-11-22
4

Beslut

Beslut: 2017-11-22
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:12.