Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-28
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-15
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SkU7

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2017/18:27 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2017/18:27 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)