Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Utskottets förslag

Ideella föreningar och trossamfund får tydligare skatteregler (SkU2)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Betänkande 2017/18:SkU2

Ideella föreningar och trossamfund får tydligare skatteregler (SkU2)

Ideella föreningar och trossamfund ska inte behöva betala skatt för inkomster som de får när de överlåter rättigheter. Det kan till exempel vara när en förening låter ett företag använda föreningens klubbmärke i sin egen marknadsföring för att visa att de stöttar deras verksamhet.

Dessutom förtydligas bestämmelserna för när kollektivavtalsstiftelser, som till exempel trygghetsstiftelser, ska betala skatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Förslagspunkter

1. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:192.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:192.