Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU19

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-21
Betänkande 2017/18:SkU19
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24