Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-11
Betänkande 2017/18:SkU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16