Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 november 2017

Nästa händelse: Justering 21 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-24
Betänkande 2017/18:SkU1
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29