Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU8

Planerat beslutsdatum: 25 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 28 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång