Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Trycklov 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-04-26
Betänkande 2017/18:SfU28
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02