Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU11

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 18 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Betänkande 2017/18:SfU11
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07