Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Näringsutskottets utlåtande 2017/18:NU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 oktober 2017

Nästa händelse: Justering 19 oktober 2017

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
Utlåtande 2017/18:NU8
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25