Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU6

Planerat beslutsdatum: 25 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 10 oktober 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
Betänkande 2017/18:NU6
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25