Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 november 2017

Nästa händelse: Bordläggning 22 november 2017

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 2 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Reservationer 13
Betänkande 2017/18:NU4

Förslagspunkter

1. Skrivelsen med 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:140 till handlingarna.

2. Skrivelsen om statens bolagsinnehav

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:184 till handlingarna.

3. Förvaltningen av de statligt ägda företagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 24-26, 28, 29 och 31 samt

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

4. Jämställdhet och statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S) och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

5. Övrigt om uppdrag och mål för de statligt ägda företagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1005 av Lars Beckman (M),

2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2017/18:2208 av Hans Hoff (S),

2017/18:2704 av Jenny Petersson (M) yrkande 2,

2017/18:3488 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 5 (C)

6. SJ AB:s avkastningskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:926 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del och

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 2.

Reservation 6 (SD, V)

7. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del.

Reservation 7 (V)

8. LKAB:s uppdrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

9. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:914 av Runar Filper m.fl. (SD),

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8 och

2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

10. Saminvest AB:s verksamhetsinriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (KD)

11. Vattenfall AB:s uppdrag och mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:918 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1515 av Lars Beckman (M),

2017/18:1795 av Isak From (S) och

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

12. Statens ägande av vissa företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1239 av Sotiris Delis och Thomas Finnborg (båda M),

2017/18:1535 av Lars Beckman (M),

2017/18:1777 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2296 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-5,

2017/18:3242 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3263 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3279 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3284 av Erik Bengtzboe (M) och

2017/18:3307 av Erik Bengtzboe (M).

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-22
Debatt i kammaren: 2017-11-23
4

Beslut

Beslut: 2017-11-23
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen med 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:140 till handlingarna.

2. Skrivelsen om statens bolagsinnehav

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:184 till handlingarna.

3. Förvaltningen av de statligt ägda företagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 24-26, 28, 29 och 31 samt

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

4. Jämställdhet och statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S) och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

5. Övrigt om uppdrag och mål för de statligt ägda företagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1005 av Lars Beckman (M),

2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2017/18:2208 av Hans Hoff (S),

2017/18:2704 av Jenny Petersson (M) yrkande 2,

2017/18:3488 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 5 (C)

6. SJ AB:s avkastningskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:926 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del och

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 2.

Reservation 6 (SD, V)

7. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del.

Reservation 7 (V)

8. LKAB:s uppdrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

9. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:914 av Runar Filper m.fl. (SD),

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8 och

2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

10. Saminvest AB:s verksamhetsinriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (KD)

11. Vattenfall AB:s uppdrag och mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:918 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1515 av Lars Beckman (M),

2017/18:1795 av Isak From (S) och

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

12. Statens ägande av vissa företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1239 av Sotiris Delis och Thomas Finnborg (båda M),

2017/18:1535 av Lars Beckman (M),

2017/18:1777 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2296 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-5,

2017/18:3242 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3263 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3279 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3284 av Erik Bengtzboe (M) och

2017/18:3307 av Erik Bengtzboe (M).