Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 december 2017

Nästa händelse: Justering 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-12-01
Betänkande 2017/18:NU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-05
Debatt i kammaren: 2017-12-06
4

Beslut

Beslut: 2017-12-06