Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU27

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-12
Betänkande 2017/18:NU27
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19